Digital Video Effect

Digital Video Effect (DVE)

Allmän benämning på digitala videoeffekter. Bilden kan påverkas i en mängd olika avseenden; bilder som roterar, snurrar eller bläddrar likt en tidningssida. ADO (Ampex Digital Optics) är också en enhet för sådana effekter.