gigabit per sekund

gigabit per sekund (Gbps)

Mått på dataöverföringshastighet, en miljard bits/sek. Skrivs alltid med litet b för att inte förknippas med byte (B).

Engelska: gigabit per second