High Definiton Single-Lens Reflex

High Definiton Single-Lens Reflex (HDSLR)

En sammandragning av akronymerna HD samt DSLR, det vill säga en digital spegelreflexkamera med hög upplösning.

En viss oenighet råder i nuläget kring termen. Andra hävdar att HDSLR ska uttolkas Hybrid Definiton Single-Lens Reflex, där hybrid innebär att stillbildskameran även kan spela in video.