National Television System Committe

National Television System Committe (NTSC)

Amerikanska TV-systemet som bygger på 525 linjer och 60 Hz bildfrekvens. Brukar ibland skämtsamt kallas "Never The Same Color".