ogg

ogg

Filformat som fungerar som en container för datainformation. Se även XviD.