skanner

skanner

Allmän betydelse för rörlig avsökare.

I filmsammanhang är skanner oftast en apparat för att läsa in stillbilder till digital form. En 35 mm filmremsa kan läsas in och konverteras till digital form med hjälp av en skanner, för att sedan lagras på ett dataformat såsom DLT.

I en videobandspelare kallas den roterande delen som läser in och av signalen från videobandet för skanner.

Engelska: scanner