eXtensible Markup Language

eXtensible Markup Language (XML)

eXtensible Markup Language, XML, är ett märkspråk som används för att markera betydelsen av information i text. Syftet med XML är att kunna utbyta data mellan olika informationssystem. Detta görs genom att skicka data som ren text - text som även kan förstås av människor.