A-kopia

A-kopia

A-kopia är den första visningskopian från det klippta negativet med optiskt ljud.

Engelska: answer print, trial print