analog

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

analog

Kontinuerlig variabel signal. Se även digital.

Engelska: analogue, analog

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild