andrateam

andrateam

Second unit är det team som arbetar parallellt med det ordinarie filmteamet i större filmproduktioner. Second unit ansvarar för att spela in bildmaterial som är av mindre betydelse för filmen, i motsats till first unit, som spelar in alla scener som inbegriper skådespelare eller åtminstone stjärnorna till filmen. Second unit kan exempelvis spela in etableringsbilder, närbilder av objekt eller andra typer av inklippsbilder.

Engelska: second unit