antagonist

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

antagonist

Antagonisten är motsatsen till protagonist i en berättelse. Antagonisten fungerar därför som en motståndare till protagonisten och brukar ofta vara skurken.

Engelska: antagonist

Ämnesklassning: Manus/dramaturgi