antagonist

antagonist

Antagonisten är motsatsen till protagonist i en berättelse. Antagonisten fungerar därför som en motståndare till protagonisten och brukar ofta vara skurken.

Engelska: antagonist