audio dub

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

audio dub

Inspelning av nytt ljud på tidigare inspelade bilder. Det gamla ljudet raderas i detta läge.

Engelska: audio dub

Ämnesklassning: Musik/ljud