ava

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

ava

Slanguttryck för avannonsering. Se påa, som är motsatsen.

Ämnesklassning: Arbetsmetodik