ava

ava

Slanguttryck för avannonsering. Se påa, som är motsatsen.