avantgarde

avantgarde

Inom kultur en benämning på en grupp av nyskapande, ofta experimentella filmare, konstnärer eller författare under en viss tidpunkt. Avantgardism är den gemensamma benämningen på de nyskapande, ofta experimentella kulturyttringarna.

Engelska: avant-garde