back projection

back projection

Bakgrundsprojektion. Metod för studioinspelning där bakgrunden i miljön är inspelad och projiceras bakifrån på en transparent filmduk. Används främst för rörliga bakgrunder till exempel vid bilscener. Se även front projection.

Engelska: process shot, rear/back projection