backspacing

backspacing

Funktion på videokameror och innebär att bandet backas ett kort stycke vid inspelningspaus. När inspelningen fortsätter spelas bandet framåt igen. Metoden ger en flimmerfri övergång mellan olika tagningar, men innebär också att en eller två sekunder av den föregående inspelningen spelas över. Det är därför viktigt att man spelar in några extra sekunder både före och efter man startat inspelningen.

Engelska: backspacing