Betacam

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Betacam

Professionellt videoformat utvecklat av Sony 1982. Använder sig av komponentvideosystem och 1/2-tumsband. Betacam SP är en förbättring av standardmodellen och senare kom även de digitala formaten Betacam SX samt Digi-Beta.

Betacam-familjen blev snabbt en succé och blev standard för videoproduktion världen över. I dag används framför allt digitala videoformat.

Ämnesklassning: Videoteknik