bilder per sekund

bilder per sekund (b/s)

Bilder per sekund, b/s, anger det antalet bilder som ett medium spelar upp. Film har bildfrekvensen 24 b/s.

Engelska: frames per second, fps