bilder per sekund (b/s)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

bilder per sekund

Bilder per sekund, b/s, anger det antalet bilder som ett medium spelar upp. Film har bildfrekvensen 24 b/s.

Engelska: frames per second, fps

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild