bildfönster

bildfönster

Den öppning hos en filmkamera eller projektor genom vilken bilden exponeras. Genom att ändra bildfönstret ändras också bildformatet.

Engelska: aperture plate