bit per sekund (bps)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

bit per sekund

Mått på hastigheten av dataöverföring i bit. Förkortas bps eller bit/s. 8 bit bildar en byte.

Engelska: bit rate

Ämnesklassning: IT och data