byte

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

byte

En grupp av 8 bitar, vilket motsvarar ett alfanumeriskt tecken.

Engelska: byte

Ämnesklassning: IT och data