catering

catering

Catering är ett externt företag som står för måltider och varmrätter under en filminspelning. Skillnaden mellan catering och craft service är att det senare är anställd under produktionsbolaget medan catering hyrs in.

Engelska: craft service, catering