Compact Disc (CD)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Compact Disc

CD är en förkortning för Compact Disc. Ett optiskt lagringsmedium för digital information.

Kan lagra ljud i 74, 80 och 90 minuter alternativt data i 650, 700 respektive 800 megabyte.