Compact Disc

Compact Disc (CD)

CD är en förkortning för Compact Disc. Ett optiskt lagringsmedium för digital information.

Kan lagra ljud i 74, 80 och 90 minuter alternativt data i 650, 700 respektive 800 megabyte.