DAT

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

DAT

Digitalt kassettformat för ljudinspelning på 4 mm band. 48 Khz samplingsfrekvens. Kan även användas som lagringsmedium för data.

Engelska: Digital Audio Tape

Ämnesklassning: Musik/ljud