DAT

DAT

Digitalt kassettformat för ljudinspelning på 4 mm band. 48 Khz samplingsfrekvens. Kan även användas som lagringsmedium för data.

Engelska: Digital Audio Tape