digital intermediate

digital intermediate (DI)

Arbetssätt som innebär att man skannar ett filmnegativ till en dator och bearbetar materialet digitalt. Därefter exponeras den bearbetade kopian ut på negativ igen. Termen infördes i början av 1990-talet av Kodak.

Engelska: digital intermediate