Digital Satellite News Gathering

Digital Satellite News Gathering (DSNG)

Metod för nyhetsproduktion där materialet sänds digitalt via satellit från fältet ned till en markstation. Nyheterna kan därmed sändas i etern så fort de är färdiga.