Digital Versatile Disc

Digital Versatile Disc (DVD)

DVD är ett optiskt lagringsmedium för digital information och har en lagringskapacitet på ungefär 17 gigabyte. DVD-video kan visa filmer i 500 linjers upplösning med ljud av CD-kvalitet. Använder 4:2:0 signalstandard.

Kallades ursprungligen Digital Video Disc, men bytte namn till Digital Versatile Disc eftersom formatet kan innehålla all slags data (exempelvis ljud, text, bilder) och inte bara video.

Se även Blu-ray.