Digital Video Cassette (DVC)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Digital Video Cassette

Den officiella förkortningen för videoformatet vi i vardagstal kallar DV eller miniDV.

Ämnesklassning: Videoteknik