Digital Video Cassette

Digital Video Cassette (DVC)

Den officiella förkortningen för videoformatet vi i vardagstal kallar DV eller miniDV.