Digital Video Effect (DVE)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Digital Video Effect

Allmän benämning på digitala videoeffekter. Bilden kan påverkas i en mängd olika avseenden; bilder som roterar, snurrar eller bläddrar likt en tidningssida. ADO (Ampex Digital Optics) är också en enhet för sådana effekter.

Ämnesklassning: Videoteknik