Dubbel-8

Dubbel-8

16 mm bred film som delas i mitten till två 8 millimeters filmremsor.

När man filmar exponeras den ena sidan av filmen. Därefter vänder man rullen och exponerar den andra sidan. Sedan delas filmen på mitten och skarvas ihop efter varandra som 8 mm film. Dubbel-8 är främst gjort för amatörbruk.

Engelska: double-8 mm film