dynamik

dynamik

Förhållandet mellan den starkaste och svagaste signalen i bild eller ljud.

Engelska: dynamics