edit search

edit search

Funktion på videokameror som låter fotografen uppsöka nya inklippspunkter när videokameran står i rec/pause-läget.

Engelska: edit search