Electronic field production

Electronic field production (EFP)

Term inom television som inbegriper en produktion som spelas in utanför en formell studio. Det kan exempelvis handla om ett sportevenemang.

Se även ENG.

Engelska: Electronic field production