elektriker

elektriker

Elektrikern ansvarar för lampor, elektriska installationer, att dra kabel samt annan elektrisk utrustning på en inspelningsplats. För att bli elektriker krävs särskild utbildning som ger elektrikerbehörighet.

Engelska: electrician