elektriker

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

elektriker

Elektrikern ansvarar för lampor, elektriska installationer, att dra kabel samt annan elektrisk utrustning på en inspelningsplats. För att bli elektriker krävs särskild utbildning som ger elektrikerbehörighet.

Engelska: electrician

Ämnesklassning: Yrkesgrupper