eXtensible Markup Language (XML)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

eXtensible Markup Language

eXtensible Markup Language, XML, är ett märkspråk som används för att markera betydelsen av information i text. Syftet med XML är att kunna utbyta data mellan olika informationssystem. Detta görs genom att skicka data som ren text - text som även kan förstås av människor.

Ämnesklassning: IT och data