färgsättare

färgsättare

Person på labbet som granskar negativet och bestämmer ljus- och färgvärden vid kopiering efter fotografens önskemål. Tidigare benämning är ljussättare eftersom man arbetade med svartvit film och således bara ljusvärden.

Engelska: grader