FireWire

FireWire

Gränssnitt för snabb överföring av digital information på korta avstånd. I videovärlden används FireWire oftast som en anslutning mellan en videokamera och redigeringsdator.

Kommunikationsprotokollet som FireWire använder kallas IEEE 1394 eller iLink (Sony).

Det finns två versioner av FireWire. Den ena är FireWire 400 och klarar en överföring på 400 MBit/s. Den andra är FireWire 800 som klarar en överföringshastighet på 786,432 Mbit/s.

Engelska: FireWire