fps

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

fps

Frames per second. Bildrutor per sekund, b/s.

Engelska: fps

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild