Garret Brown

Garret Brown

Fotograf som uppfann Steadicam, en anordning för att stabilisera kamerarörelser.