gigabit per sekund (Gbps)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

gigabit per sekund

Mått på dataöverföringshastighet, en miljard bits/sek. Skrivs alltid med litet b för att inte förknippas med byte (B).

Engelska: gigabit per second

Ämnesklassning: IT och data