Group of pictures (GOP)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Group of pictures

En term som används inom komprimering för att beteckna en grupp av bilder i antingen interframe eller intraframe.

Ämnesklassning: IT och data