grovklippning

grovklippning

Första steget att sammanföra filmens klipp i den ordning de skall vara i, utan att göra några vidare finjusteringar.

Engelska: assembly