grovklippning

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

grovklippning

Första steget att sammanföra filmens klipp i den ordning de skall vara i, utan att göra några vidare finjusteringar.

Engelska: assembly

Ämnesklassning: Arbetsmetodik