gyrokamera

gyrokamera

Kamera som är monterad så att den kan röra sig utan skakningar. Se Steadicam och Wescam.

Engelska: gyro camera