gyrokamera

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

gyrokamera

Kamera som är monterad så att den kan röra sig utan skakningar. Se Steadicam och Wescam.

Engelska: gyro camera

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild