halvbild

halvbild

Utesluter en del av kroppen, exempelvis från midjan och upp mot huvudet. Det mest använda bildutsnittet när det gäller människor, som också "avskärmar" bakgrunden och det som finns runt omkring. Kallas ibland också bröstbild, vilket består av en något snävare inramning.

Engelska: medium shot