High Definition DVD

High Definition DVD (HD-DVD)

Optiskt lagringsmedium för digital information. Formatet kan lagra 15 eller 30 gigabyte beroende på om man använder ett eller två lager. Se även Blu-ray.

http://www.dvdsite.org/