High Definition DVD (HD-DVD)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

High Definition DVD

Optiskt lagringsmedium för digital information. Formatet kan lagra 15 eller 30 gigabyte beroende på om man använder ett eller två lager. Se även Blu-ray.

http://www.dvdsite.org/

Ämnesklassning: Videoformat