HyperText Markup Language (HTML)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

HyperText Markup Language

HTML är ett märkspråk och webbstandard för strukturering av webbtexter, så kallad hypertext. Genom så kallade taggar med olika betydelser kan man märka upp innehållet. Taggen <h1> definierar exempelvis en tagg som innebär att den inneslutande texten är dokumentets huvudrubrik.

Exempel:

<h1>Detta är huvudrubriken</h1>

<p>Detta är ett efterföljande textstycke</p>

XHTML är en vidareutveckling av HTML-standarden som syftar till att fungera striktare, likt XML.

Ämnesklassning: IT och data