HyperText Markup Language

HyperText Markup Language (HTML)

HTML är ett märkspråk och webbstandard för strukturering av webbtexter, så kallad hypertext. Genom så kallade taggar med olika betydelser kan man märka upp innehållet. Taggen <h1> definierar exempelvis en tagg som innebär att den inneslutande texten är dokumentets huvudrubrik.

Exempel:

<h1>Detta är huvudrubriken</h1>

<p>Detta är ett efterföljande textstycke</p>

XHTML är en vidareutveckling av HTML-standarden som syftar till att fungera striktare, likt XML.