International Association of Sound and Audiovisual Archives

International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA)

International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) bildades 1969 och fungerar som ett forum för internationellt samarbete mellan arkiv, bibliotek och individer som är intresserade av bevarandet av inspelat ljud och andra typer av audiovisuella dokument.

https://www.iasa-web.org/