interframe

interframe

Komprimeringsmetod för video som innebär att man spelar in skillnaden mellan bilder.

Fördelen är att videomaterialet kan komprimeras avsevärt, men det beror också helt på vad det är för typ av bild. En sekvens med mycket rörelser komprimerar sämre än en helt stilla bild.

En videosekvens är uppbyggd av keyframes som innehåller de fullständiga bilderna. Mellan bilderna skapas deltaframes som innehåller förändringen av keyframes. En ny keyframe skapas efter ett antal bildrutor eller när en viss procent av pixlarna i materialet har ändrats.

Videoformatet HDV använder interframe och skapar en ny keyframe var 12:e bildruta (15 för NTSC). Se också intraframe.

Engelska: interframe