jordfelsbrytare

jordfelsbrytare

Säkerhetsapparat som bryter strömtillförseln vid fel. Den jämför hur mycket ström som går till apparater som kopplats in, och hur mycket som kommer tillbaka. Om dessa inte överrensstämmer så försvinner ström någonstans, exempelvis genom en person som kommit åt en strömförande del. Då bryter jordfelsbrytaren snabbt strömmen. Jordfelsbrytare reagerar även när svaga strömmar försvinner (genom någons kropp).