kabel-TV

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

kabel-TV

Distributionsform för television via någon form av kabel.

Engelska: cable TV

http://www.kabeltv.se/

Ämnesklassning: Videoteknik